cennik

Cennik

 Opłaty w  Żłobku Małe Skrzaty
obowiązujące na  rok 2023/2024

800 zł – opłata rejestracyjna – jednorazowa bezzwrotna kwota przeznaczona na  rejestrację oraz ubezpieczenie Dziecka przez cały okres pobytu w żłobku Małe Skrzaty.
Ubezpieczycielem jest firma Generalli.

2000 zł – czesne – stała, podstawowa, bezzwrotna opłata za pobyt Dziecka w żłobku, bez zniżek
1600 zł – czesne z dofinansowaniem z ZUS (zniżka 400zł)– na pierwsze dziecko w rodzinie

W ramach tej kwoty Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach 7:15 – 17.15 od poniedziałku do piątku oraz codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez opiekunów grup.

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień żłobek pracuje w godz. 8.00- 17.00.
W żłobku obowiązuje 10 dniowa przerwa wakacyjna na przełomie lipca i sierpnia – w tym czasie żłobek nie pracuje. W wakacje opłata miesięczna nie ulega zmianie i wynosi tyle samo co w pozostałych miesiącach roku.

Dodatkowe zajęcia  dla dzieci : zajęcia muzyczne, język angielski, spotkania ze zwierzątkami, teatrzyki, zajęcia sensoryczne, warsztaty małego chemika i inne.

Rozwiązanie umowy
W momencie rezygnacji rodzice składają pisemną informację do dyrektora placówki z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, rozumiany jako płatny miesiąc kalendarzowy – pkt.4 umowy. Druki rozwiązania umowy są do pobrania w placówce.

Wyżywienie – 5 posiłków dziennie

22 zł – za 1 dzień pobytu Dziecka w żłobku, firma cateringowa Pepe Nero Kids
Rodzic zamawia posiłki dla dziecka w aplikacji:  zamowposilek.pl

Adaptacyjne karnety godzinowe  – nie zwierają wyżywienia, ważne 1 miesiąc kalendarzowy, nie wykorzystane godziny w  danym miesiącu przepadają.

20 godzin – 600 zł
40 godzin – 1000 zł  

Żłobek Małe Skrzaty nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni pomiędzy świętami i inne  ustalone przez dyrektora placówki  podane do wiadomości Rodziców i wywieszone na tablicy w szatni  lub na stronie internetowej żłobka.

Płatności można dokonywać bezpośrednio w placówce lub na konto wpisując :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności np. Jaś Kowalski –czesne: luty 2024r.

 

Numer konta mBank: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003