cennik

Cennik

Opłaty w Żłobku Małe Skrzaty
obowiązujące na rok 2024/2025

Opłata rejestracyjna – jednorazowa bezzwrotna kwota przeznaczona między innymi na rejestrację, zakup materiałów plastycznych, ubezpieczenie Dziecka przez cały okres pobytu. Ubezpieczycielem jest firma Generalli.
Czesne – stała, podstawowa, bezzwrotna opłata za pobyt Dziecka w żłobku.

Obecnie – uwzględniamy dofinansowanie z ZUS, pomniejszające czesne o 400zł na pierwsze dziecko w rodzinie.

W ramach ustawy „ Aktywny rodzic”, będziemy realizować tzw. babciowe – 1500 zł
z przeznaczeniem na obniżenie czesnego w placówce dla każdego dziecka od 12 do 35 miesiąca życia.
Wsparcie dla rodziców ma wejść w życie w trzecim kwartale 2024r.

W ramach czesnego Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach 7:15 – 17.15
od poniedziałku do piątku oraz codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez opiekunów grup.

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień żłobek pracuje w godz. 8.00 – 17.00.
W żłobku obowiązuje 10 dniowa przerwa wakacyjna w na przełomie lipca i sierpnia – w tym czasie żłobek nie pracuje. W wakacje opłata miesięczna nie ulega zmianie i wynosi tyle samo co w pozostałych miesiącach roku.
Dodatkowe zajęcia dla dzieci: język angielski, spotkania ze zwierzątkami, teatrzyki i inne.

Rozwiązanie umowy
W momencie rezygnacji rodzice składają pisemną informację do dyrektora placówki
z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego pkt.4 umowy. Druki rozwiązania umowy są do pobrania w placówce.

Wyżywienie – 5 posiłków dziennie – Catering Pepe Nero Kids
– 22 zł wyżywienie za 1 dzień pobytu Dziecka w żłobku – Rodzice zamawiają posiłki samodzielnie przez aplikację – zamowposilek.pl (szczegóły w żłobku)

Żłobek Małe Skrzaty nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni pomiędzy świętami i inne ustalone przez dyrektora placówki podane do wiadomości Rodziców i wywieszone na tablicy w szatni lub na stronie internetowej żłobka.

Płatności należy dokonywać na konto żłobka wpisując :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności np. Jaś Kowalski –czesne: maj 2024r.
Numer konta mBank: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003