cennik

Cennik

Opłaty w Żłobku Małe Skrzaty
obowiązujące na rok 2024

800 zł – opłata rejestracyjna – jednorazowa bezzwrotna kwota przeznaczona na  rejestrację oraz ubezpieczenie Dziecka przez cały okres pobytu w żłobku Małe Skrzaty.  Ubezpieczycielem jest firma Generalli.

2200 zł –  czesne – stała, podstawowa, bezzwrotna opłata za pobyt Dziecka w żłobku

1800 zł – czesne z dofinansowaniem z ZUS (400zł)– na pierwsze dziecko w rodzinie

W ramach tej kwoty Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach 7:30 – 17.15 od poniedziałku do piątku oraz codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez opiekunów grup.

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień żłobek pracuje w godz. 8.00  – 17.00.

W żłobku obowiązuje 10 dniowa przerwa wakacyjna w na przełomie lipca i sierpnia – w tym czasie żłobek nie pracuje. W wakacje opłata miesięczna nie ulega zmianie i wynosi tyle samo co w pozostałych miesiącach roku.

Dodatkowe zajęcia  dla dzieci: język angielski, spotkania ze zwierzątkami, teatrzyki i inne.

Rozwiązanie umowy

W momencie rezygnacji rodzice składają pisemną informację do dyrektora placówki z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego  pkt.4 umowy.  Druki rozwiązania umowy są do pobrania w placówce

 

Wyżywienie – 5 posiłków dziennie – Catering Pepe Nero Kids

– 22 zł wyżywienie za 1 dzień pobytu Dziecka w żłobku – Rodzice zamawiają posiłki samodzielnie przez  aplikację – zamowposilek.pl

Adaptacyjny karnet godzinowy – nie zwiera wyżywienia, ważny 1 miesiąc kalendarzowy,

nie wykorzystane godziny w danym miesiącu przepadają.

20 godzin – 700zł

40 godzin – 1200zł

Żłobek Małe Skrzaty nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni pomiędzy świętami i inne  ustalone przez dyrektora placówki  podane do wiadomości Rodziców i wywieszone na tablicy w szatni  lub na stronie internetowej żłobka.

Płatności można dokonywać bezpośrednio w placówce lub na konto wpisując :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności np. Jaś Kowalski –czesne : maj 2024r.

Numer konta mBank: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003