cennik

Cennik. Koszt żłobka w Warszawie

Opłaty w  Żłobku Małe Skrzaty  obowiązujące na  rok 2023

800 zł – opłata rejestracyjna – jednorazowa bezzwrotna kwota przeznaczona na  rejestrację oraz ubezpieczenie Dziecka przez cały okres pobytu w żłobku Małe Skrzaty.
Ubezpieczycielem jest firma Generalli.

1800 zł – czesne – stała, podstawowa, bezzwrotna opłata za pobyt Dziecka w żłobku, bez zniżek
1400 zł – czesne z dofinansowaniem z ZUS (zniżka 400zł)– na pierwsze dziecko w rodzinie

W ramach tej kwoty Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach 7:45 – 17.15 od poniedziałku do piątku oraz codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez opiekunów grup.

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień żłobek pracuje w godz. 8.00- 17.00.

W żłobku obowiązuje 10 dniowa przerwa wakacyjna w ostatnim tygodniu lipca i pierwszym tygodniu sierpnia – w tym czasie żłobek nie pracuje.

W okresie przerwy wakacyjnej opłata-czesne jest pomniejszone o 200 zł w danym miesiącu.

( opłata za lipiec – 1600zł , opłata za sierpień 1600zł)

Dodatkowe zajęcia  dla dzieci : zajęcia muzyczne „gordonki’’, rytmika, język angielski, warsztaty z „szalonym naukowcem’’, spotkania ze zwierzątkami, teatrzyki, zajęcia sensoryczne i inne

Rozwiązanie umowy

W momencie rezygnacji rodzice składają pisemną informację do dyrektora placówki z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, rozumiany jako płatny miesiąc kalendarzowy – pkt.4 umowy. Druki rozwiązania umowy są do pobrania w placówce.

 

Wyżywienie – 5 posiłków dziennie

22 zł – za 1 dzień pobytu Dziecka w żłobku,

Rodzic dokonuje  płatności bezpośrednio w firmie cateringowej, zamawiając posiłki poprzez  aplikację

 

Adaptacyjne karnety godzinowe  – nie zwierają wyżywienia, ważne 1 miesiąc kalendarzowy,

nie wykorzystane godziny w  danym miesiącu przepadają.

20 godzin – 600 zł

40 godzin – 1000 zł  

Żłobek Małe Skrzaty nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni pomiędzy świętami i inne  ustalone przez dyrektora placówki  podane do wiadomości Rodziców i wywieszone na tablicy w szatni  lub na stronie internetowej żłobka.

Płatności można dokonywać bezpośrednio w placówce lub na konto wpisując :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności np. Jaś Kowalski –czesne-marzec 2023r.

Numer konta mBank: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003